Ułatwienia dostępu

Menu Zamknij

Oferta

Oferta ZGK Gdów Sp. z o.o.

Wykonujemy budowle inżynierskie lądowe:

 • roboty montażowe sieci wodociągowych zewnętrznych wraz z przepompowniami wody;
 • roboty montażowe sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • budowa innych elementów infrastruktury (odwodnienia, melioracje, separatory).

Wykonujemy także:

 • zagospodarowania terenów osiedli i placów wraz z małą architekturą i zielenią;
 • wykonawstwo chodników, placów, ulic;
 • roboty drogowe;
 • montaż instalacji wewnętrznych w budynkach i budowlach;
 • przygotowanie terenu pod budowę, burzenie budynków, oraz budowa nowych obiektów.

Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych:

 • sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie zewnętrznych sieci sanitarnych;
 • sporządzanie projektów budowlanych w zakresie dróg, ulic, placów;
 • kosztorysowanie robót budowlanych.
Zgłoś awarię Zgłoś stan wodomierza