Ułatwienia dostępu

Menu Zamknij

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.

32-420 Gdów, Niegowić 90

Kontakt

tel. 12 251 40 95

NUMERY ALARMOWE:

tel. +48 573-257-545

tel. 12 251 40 03

e-mail: biuro@zgkgdow.pl

Informacje rejestracyjne

NIP: 683-208-84-80
Regon: 363681289
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 31 999 000,00 PLN
KRS: 0000600677,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rachunku bankowego: 02 8591 0007 0070 0121 2332 0001

Dodatkowe informacje

 • Oczyszczalnia Ścieków Gdów;              
  tel. 12 251 40 04 całodobowa służba dyżurna
 • Oczyszczalnia Ścieków Pierzchów;
  tel. 12 452 04 39 dyżur pracownika w godz. 8.00-16.00
 • Stacja Uzdatniania Wody w Cichawie
  tel. 12 278 58 58 całodobowa służba dyżurna
 • Stacja Uzdatniania Wody w Gdowie;     
  tel. 12 251 40 03 całodobowa służba dyżurna

     ADMINISTRACJA: 

      Godziny pracy:

 • Poniedziałek 7:30 – 17:00
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 14:00

Zarząd ZGK Gdów Sp. Z o.o.

 • Danuta Chwastek:         
  Prezes Zarządu – chwastek@zgkgdow.pl 
 • Szymon Boroń:              
  Prokurent, sprawy kanalizacji, pozyskiwanie funduszy – boron@zgkgdow.pl 
 • Bartłomiej Rozborski:   
  Kierownik sekcji eksploatacji i uzdatniania wody – b.rozborski@zgkgdow.pl 
 • Piotr Nowak:                
  Kierownik sekcji oczyszczalni i przepompowni ścieków – nowak@zgkgdow.pl
 • Irena Gomółka:          
  główny księgowy – gomolka@zgkgdow.pl 
 • Anna Domańska:        
  sprawy transportu, zamówienia publiczne – domanska@zgkgdow.pl
 • Anna Górecka:         
  sprawy kadrowe, płace, bhp – gorecka@zgkgdow.pl
 • Teresa Sala:                   
  podpisywanie umów i wystawianie faktur za wodę i oczyszczanie ścieków – sala@zgkgdow.pl
 • Honorata Karcz:            
  windykacja należności, archiwum zakładowe – karcz@zgkgdow.pl 
 • Karolina Szostak:       
  wystawianie faktur za transport i oczyszczenie ścieków, sekretariat – szostak@zgkgdow.pl
Zgłoś awarię Zgłoś stan wodomierza